fbpx
Category

Business control

Bedrijfsvoering, Business control, Financial control, Gemeente, Provincie, Waterschap

Is bij uw gemeente de belastinginning op orde?

Bij veel gemeenten staat de meerjarenbegroting zwaar onder druk, onder andere door een sterke toename van uitgaven binnen het sociaal domein en onvoldoende financiering vanuit het Gemeentefonds. Ook andere uitgaven lopen de laatste jaren sterk op. Vaak wordt dan als eerste naar het instrument van ‘bezuinigen’ gegrepen. Dat is immers een relatief gemakkelijke en betrouwbare methode. Ook het laten stijgen van de lokale lasten is een beproefd middel om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Beide methoden hebben echter grote nadelen; de maatregelen zijn bij inwoners niet populair en stellen bestuurders voor moeilijke keuzes.

Bedrijfsvoering, Business control, Financial control, Gemeente, Nieuws

Sociaal Domein in Control; ‘Activity Based Costing’ straks noodzaak?

Wat een geweldige uitdagingen liggen er voor het vakgebied Public Finance & Control binnen het Sociaal Domein.
We kunnen er nauwelijks omheen als we de radar er een beetje op afstellen. De media staan vol van de steeds hogere uitgaven die gemeenten (moeten) doen voor de WMO, Ouderenzorg, Jeugdzorg en andere wettelijke regelingen. Zullen de gemeenten erin slagen om in samenwerking met het Rijk weer tot een juiste financiële verhouding te komen om de uitgaven behapbaar te houden. Eerst maar eens (nog beter) grip krijgen op de uitgaven!