fbpx
Category

Waterschap

Bedrijfsvoering, Business control, Financial control, Gemeente, Provincie, Waterschap

Is bij uw gemeente de belastinginning op orde?

Bij veel gemeenten staat de meerjarenbegroting zwaar onder druk, onder andere door een sterke toename van uitgaven binnen het sociaal domein en onvoldoende financiering vanuit het Gemeentefonds. Ook andere uitgaven lopen de laatste jaren sterk op. Vaak wordt dan als eerste naar het instrument van ‘bezuinigen’ gegrepen. Dat is immers een relatief gemakkelijke en betrouwbare methode. Ook het laten stijgen van de lokale lasten is een beproefd middel om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Beide methoden hebben echter grote nadelen; de maatregelen zijn bij inwoners niet populair en stellen bestuurders voor moeilijke keuzes.

Bedrijfsvoering, Rapportages, Tips, Waterschap

‘Maat’werk in rapportage!

Zijn managementrapportages in overheidsorganisaties altijd saai en langdradig? Misschien is er een moment geweest in het verleden dat dit zo was, maar met de huidige technologie en handige programma’s die beschikbaar zijn is dit al lang niet meer zo. Wij bij ANG Public Finance houden er juist van om net even dat beetje extra te doen en zorgen er dan ook altijd voor dat de manier van informatie overbrengen aansluit aan de behoefte van de klant.