fbpx

Samenwerken blijft een actueel thema

De afgelopen jaren hebben veel Nederlandse Waterschappen de handen ineengeslagen. De meest intensieve vormen zijn de integrale ambtelijke fusies en de bestuurlijke fusies. Ook op het financiële vlak worden de laatste jaren initiatieven voor samenwerking opgestart, samenwerking blijft daarmee voor de waterschappen een actueel thema. Inmiddels hebben drie waterschappen zich verenigd in een Financial Service Center. Het vertrekpunt voor deze samenwerking was: de kwaliteit verhogen, kwetsbaarheid verminderen (continuïteit) en de kosten verlagen. De weg naar zo’n samenwerking is complex.

Om die samenwerking tot een succes te maken is een bewuste zelfanalyse de basis voor een goede organisatie van het proces.

Grondslag voor het inrichten van een gemeenschappelijke financiële administratie was de aanschaf en gezamenlijke implementatie van een nieuwe geautomatiseerde oplossing voor de financieel administratieve processen. Het nieuwe systeem werd in een gezamenlijke aanbesteding aangeschaft. Een geharmoniseerd procesmodel was daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Dit geharmoniseerde procesmodel is tevens de basis en het uitgangspunt voor andere Waterschappen in Nederland om eventueel aan te sluiten op dit samenwerkingsverband. 

De verdere ontwikkeling van het Financial Service Center

Op basis van alle bevindingen met betrekking tot de start van de samenwerking, de analyse van de werking van het systeem en het daadwerkelijk voeren van die financiële administratie, zijn de verbeterpunten voor de toekomst benoemd en is verder optimaliseren de strategie voor de komende jaren, want leren is als tegen de stroom oproeien; zodra je ermee ophoudt drijf je terug. Voor de verdere ontwikkeling van de Financiële Administratie ligt de focus daarbij op de drie competenties van een Financial Service Center: Klantgericht werken, continu verbeteren en persoonlijk leiderschap. Hierdoor focust de samenwerking zich op het ontwikkelen van een klantrelatie naar een volwaardige business partner.

Een Financial Service Center streeft er continu naar om waarde voor de klant te vergroten. Dat doen ze door goede lange-termijn relaties te onderhouden met alle belanghebbenden. De organisatie van een Financial Service Center is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten, hierover te rapporteren en KPI’s op te stellen waar ze op kan worden aangesproken.

Meer weten?

Een belangrijke stap in een ontwikkeltraject richt zich op het zeker stellen van de gerealiseerde veranderingen. Veranderingen moeten beklijven en op de lange termijn standhouden Dit vergt een blijvende inspanning, een inspanning die geënt is op beweging. Zoals een rivier beweegt naar de zee. Een constante en flexibele benadering om steeds beter te worden. Een mooi voorbeeld van hoe ‘moeilijkheden’ door samenwerking vertaald worden naar ‘mogelijkheden’. Interesse in hoe ANG Public Finance kan helpen bij het opzetten van een Financial Service Center? Zit “Passie voor Performance” ook in uw DNA? Bel ons dan voor maximale DNA verbinding!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *