fbpx

Uit onderzoek van het NRC blijkt dat het één op de 3 Nederlandse gemeenten niet lukt om de begroting van 2020 sluitend te krijgen. Dit was al een uitdaging an sich, maar de coronocrisis en de daaropvolgende maatregelen hebben dit nog ingewikkelder gemaakt. 

Ruim een kwart van de gemeenten is niet of minder goed in staat om aan alle financiële verplichtingen te voldoen

Door de maatregelen in verband met de corona crisis lopen gemeenten onder andere miljoenen aan  parkeerinkomsten, toeristenbelastingen en belastingen voor ondernemers mis. Dit alles helpt niet om de begroting, die vaak toch al onder druk stond, sluitend te krijgen.

De gemeenten hebben namelijk al langere tijd te maken met aanzienlijke tekorten in de jeugdzorg, bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die ouderen ondersteunt langer thuis te blijven wonen. Daar komen nu dus nog diverse risico’s bij.

Elke gemeente maakt een inschatting van mogelijke financiële risico’s. Maar de risico’s van een pandemie heeft bijna niemand opgenomen in de risico-inventarisatie

De coronacrisis brengt voor elke gemeenten kosten met zich mee. ‘Het mooiste zou zijn als we in het verleden al een inschatting hadden gemaakt van de financiële risico’s van een pandemie, zoals we ook risico-inventarisaties gemaakt hebben van het sociaal domein en van onze grond­exploitaties’, zegt Freek Verbakel, strategisch financieel adviseur van de gemeente Amersfoort en docent gemeentefinanciën bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ‘Maar een pandemie heeft vrijwel niemand opgenomen in de risico-inventarisatie. Er dreigt een crisis die groter is dan die in de jaren dertig van de vorige eeuw. Hier kun je je nauwelijks op voorbereiden. Bron: Binnenlands Bestuur

Gemeentefonds

De coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven.

‘Het merendeel van de gemeenten zit er op het moment financieel niet rooskleurig bij en nu worden er veel onvoorziene kosten gemaakt.’ Dat brengt Verbakel op het volgende risico. Hij wijst erop dat ramingen van het IMF aangeven dat de Nederlandse economie dit jaar met meer dan 7 procent kan krimpen. ‘Dat betekent aan rijkszijde een forse daling van inkomsten. Dat heeft ook gevolgen voor het gemeentefonds. Dat kan gemeenten de komende jaren nog fors geld gaan kosten.’

Meer weten?

Is jullie organisatie op zoek naar meer inzicht in de gevolgen van de Coronacrisis voor de financiën? Of is er überhaupt behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van het financiële inzicht? Neem dan contact op met Kimberley Hoogendoorn (k.hoogendoorn@angpf.nl / 06-47111749) voor meer informatie. 

 

Logo ANG PF

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *