fbpx

Is bij uw gemeente de belastinginning op orde?

Bij veel gemeenten staat de meerjarenbegroting zwaar onder druk, onder andere door een sterke toename van uitgaven binnen het sociaal domein en onvoldoende financiering vanuit het Gemeentefonds. Ook andere uitgaven lopen de laatste jaren sterk op.

Instrument

Vaak wordt dan als eerste naar het instrument van ‘bezuinigen’ gegrepen. Dat is immers een relatief gemakkelijke en betrouwbare methode. Ook het laten stijgen van de lokale lasten is een beproefd middel om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Beide methoden hebben echter grote nadelen; de maatregelen zijn bij inwoners niet populair en stellen bestuurders voor moeilijke keuzes.

Belastingopbrengsten

Bij het invullen van taakstellingen wordt vaak niet gedacht aan het maximaliseren van de belasting-opbrengsten. Deze extra belastingopbrengsten zouden kunnen zorgen voor het maken van minder pijnlijke keuzes bij het invullen van taakstellingen. Bovendien gaan inwoners en/of bedrijven die nu geen of te weinig belasting betalen alsnog hun aandeel leveren. Het gaat hier niet over het verhogen van de tarieven of de grondslagen van gemeentelijke belastingen maar over het maximaliseren van het opleggen en innen van deze belastingen.

In Control

Jarenlange ervaring van ANG leert dat gemeenten meer belasting kunnen heffen dan dat ze nu doen¹. De redenen hiervoor zijn divers. Het niet helemaal op orde hebben van diverse bestanden met daarin gegevens over belastingbetalers kan een reden zijn, evenals het gebruiken van achterhaalde data en het ontbreken van de juiste koppelingen tussen bestanden. Dit leidt vaak tot een onbenutte belastingopbrengst. Er zijn voorbeelden bekend van waterschappen die complete nieuwbouwwijken niet in hun bestanden hadden staan met als gevolg dat er geen aanslagen werden opgelegd.

Oplossing

ANG en ANG Public Finance zijn in staat om op basis van

‘no cure, no pay’

met behulp van een quickscan de lacunes in uw belastinginning te vinden. Indien er sprake is van onbenutte belastingopbrengsten, geven wij in onze rapportage aan wat de kosten zijn voor het eenmalig volledig op orde brengen van de relevante bestanden en processen. Op die manier wordt structureel volledigheid van belastinginkomsten bewerkstelligd. Ook provincies en waterschappen kunnen op deze manier geholpen worden hun belastinginkomsten te maximaliseren.

Interesse?

Bent u ook geïnteresseerd in een ‘no cure, no pay’ quickscan? Wilt u de belastinginning van uw organisatie op orde krijgen? Stuur dan een email naar accountmanagement@angpf.nl of neem telefonisch contact op met ANG Public Finance. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ruud Hövelings op telefoonnummer 06 47042971. Deze quickscan vindt plaats in samenwerking met ANG. Bezoek de website van ANG voor meer informatie: www.ang.nl.

 

1) Zie “Schoon door de Poort “ analyse ANG.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *