fbpx

Maak het verschil in de publieke sector

Leer ons kennen & neem contact op.  

Contact
Innovatie, Nieuws, Projectmanagement, Tips

ANG Public Finance en Agium zetten in op robotisering (RPA) in de publieke sector

Robotic Process Automation (RPA) is een softwareoplossing waarmee het mogelijk is snel en eenvoudig softwarerobots te ontwikkelen en op grote schaal aan te sturen. Deze softwarerobots kunnen een groot deel van de handelingen van de medewerkers nabootsen door gebruik te maken van de gebruikersinterface van omgevingen en applicaties. Het is vooral effectief wanneer het wordt toegepast op processen of processtappen die op regels zijn gebaseerd. RPA kan organisaties op vele vlakken helpen met het bereiken van de doelstellingen.

Bedrijfsvoering, Financial control, Gemeente, Projectmanagement, Werken bij ANG PF

ANG Public Finance Consultant aan het woord: Erik Hoffmann

ANG PF’er Erik Hoffmann is gedurende een half jaar namens de BEL combinatie voor de gemeenteraad van de Blaricum als ‘Projectcontroller Blaricummermeent’ werkzaam geweest. De gemeenteraad wenste in deze raadsperiode een onafhankelijke vinger aan de pols te houden Erik was hiervoor bij veel projecten in de waterschapwereld betrokken als business controller en manager projectbeheersing.

Bedrijfsvoering, Business control, Financial control, Gemeente, Provincie, Waterschap

Is bij uw gemeente de belastinginning op orde?

Bij veel gemeenten staat de meerjarenbegroting zwaar onder druk, onder andere door een sterke toename van uitgaven binnen het sociaal domein en onvoldoende financiering vanuit het Gemeentefonds. Ook andere uitgaven lopen de laatste jaren sterk op. Vaak wordt dan als eerste naar het instrument van ‘bezuinigen’ gegrepen. Dat is immers een relatief gemakkelijke en betrouwbare methode. Ook het laten stijgen van de lokale lasten is een beproefd middel om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Beide methoden hebben echter grote nadelen; de maatregelen zijn bij inwoners niet populair en stellen bestuurders voor moeilijke keuzes.

Bedrijfsvoering, Business control, Financial control, Gemeente, Nieuws

Sociaal Domein in Control; ‘Activity Based Costing’ straks noodzaak?

Wat een geweldige uitdagingen liggen er voor het vakgebied Public Finance & Control binnen het Sociaal Domein.
We kunnen er nauwelijks omheen als we de radar er een beetje op afstellen. De media staan vol van de steeds hogere uitgaven die gemeenten (moeten) doen voor de WMO, Ouderenzorg, Jeugdzorg en andere wettelijke regelingen. Zullen de gemeenten erin slagen om in samenwerking met het Rijk weer tot een juiste financiële verhouding te komen om de uitgaven behapbaar te houden. Eerst maar eens (nog beter) grip krijgen op de uitgaven!

Integraal Project Management
Integraal Project Management, IPM, Nieuws, Projectbeheersing

Integraal Project Management; Spin in het web

Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werken veel overheidsinstanties met Integraal Project Management (IPM) binnen projecten. IPM is de standaardmethodiek voor de beheersing van grote infrastructurele projecten bij onder andere Rijkswaterstaat, ProRail, de Rijksgebouwendienst en steeds vaker Waterschappen. De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam.

Bedrijfsvoering, Rapportages, Tips, Waterschap

‘Maat’werk in rapportage!

Zijn managementrapportages in overheidsorganisaties altijd saai en langdradig? Misschien is er een moment geweest in het verleden dat dit zo was, maar met de huidige technologie en handige programma’s die beschikbaar zijn is dit al lang niet meer zo. Wij bij ANG Public Finance houden er juist van om net even dat beetje extra te doen en zorgen er dan ook altijd voor dat de manier van informatie overbrengen aansluit aan de behoefte van de klant.

1 2 3