fbpx

Interim oplossingen

door professionals, voor professionals

Over Interim oplossingen

De ontwikkelingen in markten en organisaties gaan blijvend snel. Ook de rol van financiën in het publieke domein. Veranderingen in organisaties dienen in steeds hoger tempo gerealiseerd te worden. Dat vergt ook een extra inspanning van Concerncontrollers, managers Financiën, managers Planning & Control en ook van de financiële medewerkers zelf. Ondanks het vaak aanwezige interne talent, zien organisaties zich vaak genoodzaakt om extra aanvullend talent extern in te huren. Het is onmogelijk om alle ontwikkelingen binnen het financiële speelveld van het Publieke Domein op tijd over te dragen aan interne functionarissen. Organisaties zijn de laatste jaren steeds slanker geworden en vaak is teruggegaan naar de standaard werkzaamheden.

Het gebrek aan ‘up-to-date’ financiële kennis op elk niveau binnen organisaties zal naar verwachting ook de eerstkomende jaren blijven bestaan. Vaak zullen ingehuurde medewerkers financiële deskundigen zijn om een specifiek inhoudelijk vraagstuk op te lossen of om een cultuur doorbrekende verandering en vernieuwing door te voeren. Ook zal er sprake zijn van het inhuren van meerdere financiële deskundigen om combinaties van talenten samen te brengen die de routinematige werkzaamheden gewoon samen opleveren.

Wij geloven dat het inzetten van een interim-medewerker van APF organisaties helpt om de interne deskundigen in de goede richting te ‘sturen’. Met name de noodzaak om met gespecialiseerde adviseurs bij de probleemanalyse samen te werken wordt groter. Dit komt door de toenemende complexiteit van de vraagstukken en het feit dat ook de interne talenten niet alle facetten in de diepte kennen en kunnen beheersen.

Het is de ambitie van APF helpt jouw organisatie om de publieke financiële bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en te houden.

Telefoonnummer

Email Adres

Offerte aanvragen