fbpx

ANG Public Finance Privacyreglement

Privacywetgeving staat in toenemende mate in de belangstelling. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) geheten, van toepassing. De AVG uniformeert de regelgeving rondom gegevensbescherming in de EU. Deze wetgeving sluit aan op de huidige technologische ontwikkelingen en globalisering.

ANG Public Finance Privacyreglement

ANG Public Finance hecht veel waarde aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van persoonsgegevens. Om dit te kunnen waarborgen, heeft APF een privacybeleid vastgesteld waarin is uitgewerkt op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en hoe er met privacygegevens wordt omgegaan. Aansluitend hierop is ook een privacyreglement geschreven waarin de rechten van de betrokkenen en de omgang met de persoonsgegevens zijn geformuleerd. U kunt hier een pdf van dit privacyreglement raadplegen.

Informatiebeveiligingsbeleid

Het beschermen van persoonsgegevens kan niet geborgd worden zonder een adequate informatiebeveiliging. Dientengevolge heeft APF verscheidende applicaties/diensten aangeschaft om de informatiebeveiliging op een passend niveau te waarborgen, welke weer een onderdeel zijn van het informatiebeveiligingsbeleid. APF maakt hierbij gebruik van de diensten van SecureMe2 (Advanced Netwerk Threat Detection) en NFIR (Cyber Security). Denk bijvoorbeeld aan het continu monitoren van de beveiliging en/of het inkomend en uitgaand verkeer, security monitoring, website pentesting enzovoort. Hiermee worden passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Monitoring

Om aan de vigerende wetgeving te kunnen voldoen, monitort APF periodiek haar beleid en past dit, indien nodig, direct aan. Wij hebben ook op regelmatige basis contact met bovenstaande leveranciers die ons hierin adviseren en ondersteunen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens te allen tijde de hoge status blijft behouden die het nu heeft. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

APF Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 3
3417 ZG Montfoort
t: 0348 – 475 348
e: privacy@ang.nl