fbpx

Wat een geweldige uitdagingen liggen er voor het vakgebied Public Finance & Control binnen het Sociaal Domein. De wereld van ‘Control’ binnen het Sociaal Domein staat steeds meer in de schijnwerpers. Ook op het congres Gemeentefinanciën van 4 juli 2019 in de Jaarbeurshallen Utrecht werd de nodige aandacht gegeven aan dit specifieke aandachtsgebied. 

We kunnen er nauwelijks omheen als we de radar er een beetje op afstellen. De media staan vol van de steeds hogere uitgaven die gemeenten (moeten) doen voor de WMO, Ouderenzorg, Jeugdzorg en andere wettelijke regelingen. Drie jaar na de grote overheveling van taken binnen het Sociaal Domein van Rijk naar gemeenten, waarbij ‘en passant’ alvast een forse bezuiniging werd ingeboekt, staan veel gemeentelijke begrotingen onder zware druk. De uitgaven vallen veelal hoger uit dan gepland (2017: totaal gemeenten € 724 miljoen).  Bij een flink aantal gemeenten is het Sociaal Domein nu een kwart a één derde van de begroting en een kwart van de gemeenten komt miljoenen te kort op het Sociaal Domein. Een interessante vaststelling is dat zowel de ‘P’ als de ‘Q’ lijken stijgen. Niet alleen wordt er een groter beroep gedaan op de regelingen, ook de zwaarte van indicaties lijkt toe te nemen!

De nadruk lag in de afgelopen jaren voornamelijk op het (organiseren van) verlenen van de zorg en zeker te stellen dat niets tussen wal en schip terecht zou komen. Dat is wel gelukt maar nu is het ook tijd voor bezinning en overzicht; tijd om het stuur weer vaster in handen te krijgen. Komende jaren zal meer aandacht (moeten) worden gegeven aan goede financiële uitgangspunten in verhouding met het Rijk. De uitgaven op de WMO, ouderenzorg en met name Jeugdzorg lopen nog hard op. De veranderingen die de uitkeringen komende jaren vanuit het Gemeentefonds ondergaan, veelal van een specifieke geldstroom naar een meer algemene uitkering, maken het moeilijke om overzicht te behouden waarmee de druk om echt, ‘zero based’ te gaan begroten toe neemt. Een flinke uitdaging maar essentieel om meer grip te krijgen op de uitgaven.

Control in het Sociaal Domein lijkt echt een andere tak van sport. Het gaat hier niet om een laagje asfalt meer of minder maar om een grote primaire taak die zo de gemeentefinanciën op z’n kop kan zetten en wat een groeiend politiek beladen onderwerp is. Hier komen elementen van heel verschillende orde in heel dicht bij elkaar. De menselijke maat, de vergrijzende maatschappij en het recht op goede zorg raken hier ook de noodzaak van zakelijkheid, soberheid en doelmatigheid van de gemeentefinanciën. Het gaat hier om mensen maar het geld kan ook maar één keer worden uitgegeven.

Zullen de gemeenten erin slagen om in samenwerking met het Rijk weer tot een juiste financiële verhouding te komen om de uitgaven behapbaar te houden. Maar ook, zullen ze het aandurven om de grenzen op te zoeken en waar mogelijk te bezuinigen binnen het Sociaal Domein, hoe beladen dat ook kan zijn. Of geeft men langzaam toe aan het afkalven van andere belangrijke taken in de openbare ruimte of kiezen ze voor de vaak gemakkelijkste weg, het verhogen van bijv. de OZB? We zullen het meemaken de komende jaren en als controllers hebben we zelf een belangrijke bijdrage te leveren in het ondersteunen van de te maken keuzes. Het vertrouwen is er, het is tenslotte van groot belang voor ons allemaal. Eerst maar eens (nog beter) grip krijgen op de uitgaven!

Interesse in hoe ANG Public Finance kan helpen bij het in Control komen binnen het Sociaal Domein? Zit “Passie voor Performance” ook in uw DNA? Bel ons dan voor maximale DNA-verbinding!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *