fbpx
Articles Tagged with

Dienstverlening

Innovatie, Nieuws, Projectmanagement, Tips

ANG Public Finance en Agium zetten in op robotisering (RPA) in de publieke sector

Robotic Process Automation (RPA) is een softwareoplossing waarmee het mogelijk is snel en eenvoudig softwarerobots te ontwikkelen en op grote schaal aan te sturen. Deze softwarerobots kunnen een groot deel van de handelingen van de medewerkers nabootsen door gebruik te maken van de gebruikersinterface van omgevingen en applicaties. Het is vooral effectief wanneer het wordt toegepast op processen of processtappen die op regels zijn gebaseerd. RPA kan organisaties op vele vlakken helpen met het bereiken van de doelstellingen.

Bedrijfsvoering, Business control, Financial control, Gemeente, Provincie, Waterschap

Is bij uw gemeente de belastinginning op orde?

Bij veel gemeenten staat de meerjarenbegroting zwaar onder druk, onder andere door een sterke toename van uitgaven binnen het sociaal domein en onvoldoende financiering vanuit het Gemeentefonds. Ook andere uitgaven lopen de laatste jaren sterk op. Vaak wordt dan als eerste naar het instrument van ‘bezuinigen’ gegrepen. Dat is immers een relatief gemakkelijke en betrouwbare methode. Ook het laten stijgen van de lokale lasten is een beproefd middel om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Beide methoden hebben echter grote nadelen; de maatregelen zijn bij inwoners niet populair en stellen bestuurders voor moeilijke keuzes.

Integraal Project Management
Integraal Project Management, IPM, Nieuws, Projectbeheersing

Integraal Project Management; Spin in het web

Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werken veel overheidsinstanties met Integraal Project Management (IPM) binnen projecten. IPM is de standaardmethodiek voor de beheersing van grote infrastructurele projecten bij onder andere Rijkswaterstaat, ProRail, de Rijksgebouwendienst en steeds vaker Waterschappen. De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam.