fbpx

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Om gemeenten hierop voor te bereiden hebben het IPO en de VNG een handreiking samengesteld met adviezen en voorbeelden vanuit decentrale overheden. 

Aan de handreiking werkten de gemeenten Alkmaar, Almere, Amersfoort en Utrecht mee. Het document is bedoeld ter informatie en inspiratie. De invoering en onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording zal uiteindelijk voor iedere gemeente op een andere manier tot stand komen.

Voor wie?

De handreiking is voor medewerkers bij gemeenten die – al dan niet binnen gemeenschappelijke regelingen vorm en inhoud geven aan de invoering en onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording. De invoering heeft uiteraard ook gevolgen voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en controlerende accountants. Toch richt de handreiking zich niet expliciet tot hen. De voorbeelden zijn vooral voor de uitvoerders in de praktijk.

Controlejaar 2021

Het is raadzaam om als gemeente (en ook als accountant) te anticiperen op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf controlejaar 2021 (dus ook in de aanbesteding). Hierbij is het goed om aandacht te hebben voor hoe uw gemeente de rechtmatigheidsverantwoording van plan is te onderbouwen.

Logo ANG PF

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *